Articolele se vor trimite prin postă, atât în format printat, cât şi în format electronic (CD, DVD) sau prin e-mail (de preferat) şi trebuie însoţite de o scrisoare de intenţie în care autorii trebuie să menţioneze:

  • că toţi autorii sunt de acord cu datele publicate;
  • că articolul nu a mai fost publicat în altă revistă;
  • că articolul nu este în curs de evaluare la o altă revistă;
  • eventualele conflicte de interese;
  • că toţi autorii sunt de acord cu transferul dreptului de copyright către Jurnalul de chirurgie.

Un formular tip este disponibil la acest link.

LISTĂ DE VERIFICARE

Înainte de a expedia articolul vă rugăm să verificaţi:
1) scrisoarea de intenţie
2) Manuscrisul:
a. pagina de titlu:
i. titlul articolului şi titlul prescurtat
ii. autorii şi apartenenţa acestora
iii. datele de contact ale autorului corespondent
b. pagina rezumatului:
i. rezumatul şi cuvintele cheie
c. textul propriu zis:
i. bibliografia în formatul acceptat de Jurnalul de chirurgie
ii. notele referitoare la conflictul de interese şi acknowledgements
iii. tabelele
iv. legenda figurilor
3) fişierele corespunzătoare ilustraţiilor şi/sau film şi/sau MS Power Point

Adresa de corespondenţă:

Prof. Dr. Eugen TÂRCOVEANU
Redacţia Jurnalul de Chirurgie
Departamentul de chirurgie, U.M.F. „Gr.T. Popa” Iaşi
Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi
Bd. Independentei nr. 1
700111, Iaşi, Romania
Tel. / Fax: 0040 (0) 232 21 82 72
e-mail: redactie.jurnalulechirurgie@gmail.com

Trimite online:
Articolele si scrisoarea de intentie pot fi trimise de asemenea, ca document ataşat MS Word (1997-2003; format *.doc) la adresa de e-mail:
redactie.jurnaluldechirurgie@gmail.com, subiectul mesajului fiind „articol şi numele primului autor”.