Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat luni că Guvernul a adoptat o ordonanţă care vizează modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, între prevederi numărându-se posibilitatea ca Agenţia Naţională de Transplant să poată achita taxe şi cotizaţii către organisme internaţionale ce facilitează schimbul de organe în vederea transplantului.

 

“Este o ordonanţă care modifică Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Modificările vizează mai multe proiecte de reformă, precum şi mai multe corecţii care ajută la funcţionarea sistemului sanitar”, a spus Mihăilă la finalul şedinţei de guvern.

Ea a indicat prevederi ale actului normativ.

“S-a introdus definiţia auditului clinic pentru a îmbunătăţi calitatea asistenţei şi pentru a revizui sistematic practicile curente. S-a creat cadrul legal pentru ca bunurile achiziţionate din sumele alocate pentru derularea programelor naţionale de sănătate să poată fi transmise de la o unitate de specialitate la alta. S-au introdus clarificări în ceea ce priveşte tipul cheltuielilor din sistemul de urgenţă care pot fi făcute din bugetul de stat, respectiv din bugetele proprii ale spitalelor. De asemenea, pentru a creşte accesul pacienţilor români la proceduri de transplant s-a introdus posibilitatea ca Agenţia Naţională de Transplant să poată achita taxe şi cotizaţii către organisme internaţionale care facilitează schimbul de organe în vederea transplantului. S-a reglementat posibilitatea înfiinţării compartimentelor clinice în cadrul spitalelor publice. Se creează cadrul legal prin care se vor stabili condiţiile şi metodologia privind avizarea înfiinţării spitalelor private, precum şi avizarea structurii organizatorice şi modificările la nivelul structurii organizatorice ale acestor spitale”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Ioana Mihăilă a arătat că prin această ordonanţă simplă s-a reglementat faptul că platforma informatică din asigurările de sănătate este de interes naţional şi utilitate publică şi s-a stabilit cadrul normativ general pentru colaborarea între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi autorităţile şi instituţiile publice cu activităţi în domeniul digitalizării cu scopul de a grăbi procesele de digitalizare de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Ea a precizat că sunt şi prevederi care reglementează politica medicamentului, menţionând câteva.

“O prevedere care specifică clar că Agenţia Naţională a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale întreprinde demersurile legale în vederea prevenirii sau atenuării deficitului de medicamente. S-a introdus, de asemenea, o sancţiune contravenţională pentru încălcarea regulilor referitoare la publicitatea la medicamente. S-a introdus în mod explicit posibilitatea comercializării online a dispozitivelor medicale şi s-au introdus obligaţii şi sancţiuni pentru utilizatorii dispozitivelor medicale”, a spus ministrul Sănătăţii.

Ioana Mihăilă a mai spus că prin acest act normativ s-a creat cadrul legal pentru înfiinţarea Registrului Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate, modificare care va facilita stabilirea a unui mod obiectiv a necesarului de specialişti dintr-un anumit domeniu şi repartiţia acestora pe arii geografice sau unităţi sanitare publice.

“S-a creat, de asemenea, cadrul legal pentru organizarea consorţiilor medicale, reprezentând asocieri de spitale publice cu scopul derulării în comun a activităţilor medicale, de cercetare ştiinţifică, investiţie în infrastructură sau achiziţii şi s-a creat cadrul legal pentru plata pe baza unor indicatori de performanţă şi de calitate a seviciilor oferite pacienţilor pentru spitalele publice”, a adăugat ministrul Sănătăţii. AGERPRES