Jurnalul de chirurgie a apărut în 2005, prin efortul colectivului inimos al Clinicii I Chirurgie, U.M.F. Iaşi, după succesul dezvoltării site-ului www.laparosurg.ro, una dintre primele platforme de e-learning din România şi prima cu profil medical, ca o dezvoltare a conceptului de e-learning/e-teaching medical.

Obiectivele principale au fost atât de a asigura un mijloc de informare şi de formare (Educaţie Medicală Continuă) la îndemână tuturor rezidenţilor şi medicilor din diferitele specialităţi chirurgicale, cât şi de a-i încuraja în a-şi publica experienţa şi rezultatele cercetărilor şi ale activităţii medicale.

Din acest motiv, Jurnalul de chirurgie a promovat ideile generoase ale liberului schimb al informaţiei ştiinţifice şi a aderat la principiul accesului deschis atât din punct de vedere al autorilor, cât şi din punct de vedere al cititorilor. Ca urmare, încă din anul de debut am fost acceptaţi şi indexaţi în DOAJ (Directory of Open Access Journals) a Universităţii Lund, una dintre cele mai prestigioase baze de date ştiinţifice destinate liberului schimb al informaţiei ştiinţifice.

Cu peste 400 de articole publicate, Jurnalul de chirurgie este o revistă cu o dinamică ascendentă asigurând o platformă modernă de informare medicală şi de diseminare a rezultatelor cercetării.

Jurnalul de Chirurgie este indexat în

Jurnalul de chirurgie este inclus în cataloagele şi bazele de date ale unor organizaţii şi universităţi de prestigiu:

Recunoaştere Internaţională

Includerea în baze de date internaţionale:

 1. Database for Open Access Journals (DOAJ)
 2. IndexCopernicus
 3. EBSCO Academic
 4. Academic Journals Database

Includerea în cataloage internaţionale

  1. National Library of Medicine, U.S.A.
  2. Regensburg University Library
  3. Flinders University Library, Adelaide, Australia
  4. Ball Sate University Library, Indiana, U.S.A.
  5. Macquarie University Library, Australia
  6. WorldCat
  7. Columbia University Catalog, New York
  8. Feng Chia University Library, Taiwan

Ulrich’s Periodicals Directory, Ulrichsweb.com

 1. UNI Rod Library Catalog UNISTAR
 2. CCG-IBT UNAM Library
 3. Vrije University Library Ctalog, Amsterdam, Netherlands
 4. Karolinska Institute Library, Suedia
 5. North Carolina, University Library, U.S.A.
 6. Johns Hopkins University Library
 7. Lund University Library
 8. Saskatchewan University Library S.U.A.

 

Recunoaştere Naţională

revista a fost evaluată şi clasificată de CNCSIS (cod CNCSIS 449) în perioada 2006-2008, în categoria C
revista a fost acreditată de Colegiul Medicilor din România în 2005 cu 2,5 credite (adresa CMR  nr. 2414 / 31.05.2005)
revista a fost evaluată şi clasificată de CNCSIS (cod CNCSIS 449) de la 1 ianuarie 2009 în categoria B+
 

 

Jurnalul de chirurgie îşi propune să devină în scurt timp o publicaţie cu impact în activitatea de cercetare chirurgicală şi de pregătire profesională continuă.

Jurnalul apare ca o necesitate în condiţiile cerute de noile forme de pregătire a rezidenţilor în chirurgie şi se angajează să pună la dispoziţia tinerilor chirurgi di
 1. n diverse specialităţi, cunoştinţele şi modelele de bază a pregătirii lor ca specialişti pentru noul mileniu.

 

Clinica noastră este una din cele mai vechi clinici ale Spitalului “Sf Spiridon” Iaşi, de care sunt legate nume ale unor personalităţi ale chirurgiei românesti: Ernest JuvaraIon TanasescuVladimir ButureanuMirea Chifan.

 

Staff-ul clinicii are o bogată activitate ştiinţifică materializată în numeroase apariţii editoriale (monografii, manuale didactice, lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate).

În 2008 clinica noastra a organizat al IV-lea Congres Naţional al Asociaţiei Române de Chirurgie Endoscopică şi alte Tehnici Intervenţionale (ARCE).