Specialitatea “chirurgie orală şi maxilo-facială” urmează să fie disponibilă la următoarea sesiune de rezidențiat doar la specialitatea medicină, la presiunea Comisiei Europene, care a acuzat autoritățile române de transpunerea incorectă în legislația națională a unei directive europene și a declanșat o procedură de infringement împotriva României.

Astfel, un proiect de ordin al ministrului Sănătății prevede că, “începând cu concursul de rezidențiat sesiunea noiembrie 2019, locurile/posturile pentru specialitatea “Chirurgie orală şi maxilo-facială”, se publică numai pentru domeniul medicină, după tematica de concurs aferentă acestui domeniu”.

“Pentru rezidenții aflați la pregătire la data intrării în vigoare a prezentului Ordin, se menține obligația ca până la susţinerea examenului de medic specialist ”chirurgie orală și maxilo-facială” să obțină cea de a doua licență de doctor-medic sau licență de medic dentist/doctor-medic stomatolog, după caz”, mai arată proiectul.

Proiectul a fost elaborat la presiunea Comisiei Europene. Astfel, printr-o adresă din 6 februarie 2019, Ministerul Educației Naționale a transmis către Ministerul Sănătății o scrisoare de punere în întârziere în cauza 20118/2303 transmisă de Comisia Europeană autorităților române prin care se declanșază, împotriva României, o nouă acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (infringement) având ca obiect transpunerea incorectă a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/C.

În vederea reglementării situației create în ceea ce privește specialitatea ”Chirurgie orală și maxilo-facială” Ministerul Sănătății trebuie să implementeze două măsuri.

Prima măsură este “demararea de urgență procedurilor privind înscrierea pentru România în Anexa V, punctul 5.1.3 ”Titlurile cursurilor de formare în medicină specializată ” la Directiva a 2005/36/CE, cu modificările și completările ulterioare, a specialității de ”chirurgie orală și maxilo-facială””.

Pentru realizarea acestei măsuri este nevoie colaborarea cu Colegiul Medicilor din România.

A doua măsură propusă este modificarea și completarea Ordinului MSP nr.1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, “sens în care, începând cu anul 2019, accesul la formarea în specialitatea chirurgie orală și maxilo-facială să se poată face numai prin concurs de rezidențiat susținut la domeniul ”medicină” de către candidați care dețin la acel moment atât licența de ”doctor medic” cât și licența de ”medic dentist” sau ”doctor-medic stomatolog”, după caz”, arată referatul de aprobare al proiectului de ordin.